Stabiliteit

Vanaf het begin van mijn loopbaan heb ik de evolutie van de Europese bouwnormen (Eurocodes) gevolgd waardoor ik al in een vroeg stadium gebruik maakte van de vernieuwde aanpak. Door de verscheidenheid aan projecten heb ik dan ook snel de verschillende onderdelen van de Eurocodes kunnen toepassen waardoor een brede basiskennis is ontstaan. Het grote voordeel van deze Europees geharmoniseerde aanpak is de mogelijkheid om ook projecten in onze buurlanden uit te voeren. De stap naar grensoverschrijdende projecten waarbij niet enkel de Eurocodes werden toegepast maar waarbij ik ook de respectievelijke nationale normen gebruikte volgde dan ook. Door heel veel studie en prakrtijkgerichte toepassing heb ik een goede kennis van de normeringen opgebouwd.

Mijn ervaringen als stabiliteitsingenieur:

Uitvoeren van stabiliteitsstudies voor projecten in binnen- en buitenland
 • Betonbouw - Eurocode 2
 • Staalbouw- Eurocode 3
 • Houtbouw- Eurocode 5 (beperkt tot individuele elementen)
 • Metselwerk - Eurocode 6
 • Seismisch ontwerp- Eurocode 8
Ervaring met buitenlandse normen:

Binnen Europa:
Hoewel in de meeste lidstaten de conversie naar Eurocodezich in het eindstadium bevindt, zijn de oude normen nog steeds goed ingeburgerd en kan kennis van de oude normen een meerwaarde betekenen, zoals bv. bij het nazicht van bestaande gebouwen.

Land Beton Staal Seismisch
Duitsland DIN 1045 DIN 18800 DIN 4149
Frankrijk BAEL CM66 PS92
Nederland NEN 6720 NEN 6770 -
Verenigd Koninkrijk BS 1810 BS 5950 -


Buiten Europa:

Land Beton Staal
Australië AS3600 AS 4100
Canada CSA A23.3 CSA-S16-01
China GB50010 GB50017
India - IS 800
Verenigde staten ACI 318-08 AISC-LRFD

 • Opstellen van gestructureerde rekennota’s
 • Ervaring met controleorganismen in het binnen- en buitenland
  • België - SECO, AIB-Vinçotte
  • Duitsland - Prüfstatiker (controle-ingenieur)
  • Frankrijk - Socotec, Veritas
  • Nederland - bouw- en woontoezicht