SOFTWARE-ONTWIKKELING

De meeste ingenieurs hebben ongetwijfeld zelf al software ontwikkeld, zoals het aanmaken van werkbladen in Excel, Mathcad of aanverwante programma’s waarbij routinematige berekeningen repititief en versneld kunnen worden uitgevoerd. Handmatige berekeningen zullen nog als benchmark of kritische reflectie worden toegepast maar ze zullen wellicht niet meer als externe nota worden verspreid.

Door de verscheidenheid aan projecten heb ik verschillende vormen van berekeningen en toetsingen uitgevoerd waarbij ik telkens afwoog of gelijkaardige berekeningen in de toekomst nog zouden voorkomen.
Uiteraard maakte ik gebruik van bestaande 2D/3D software maar verschillende secundaire detailberekeningen kunnen niet met de algemene software worden uitgevoerd omdat ze vaak niet zijn voorzien of omdat de randvoorwaarden van de berekening toch afwijken van de standaard en dus buiten het toepassingsdomein van de algemene software vallen.

Ook ik heb tientallen werkbladen opgesteld waarbij ik steeds de nadruk leg op gebruiksgemak en de mogelijkheid om van de berekening een overzichtelijk rapport te maken. Als je binnen de Office omgeving werkt is de stap naar automatisering door macro’s en dus Visual Basic for Applications snel gezet om verder te evolueren naar de programmatie van een onafhankelijk programma.
De applicaties die ik momenteel ontwikkel is in VB.NET zodat de voeling met de code die binnen de office omgeving wordt gebruikt nog steeds aanwezig is.

Eén van de belangrijkste uitdagingen bij het ontwikkelen van software is de omschrijving waarbij de onderstaande vragen gelden:

  1. Wat wordt berekend?
  2. Welke randvoorwaarden?
  3. Welke beperkingen?

De software of rekenbladen die ik maak is beperkt in omvang maar laat mij wel toe verschillende detailberekeningen op maat uit te voeren.

Door zelf software te ontwikkelen heb ik mijn theoretische kennis in de breedte en diepte uitgebreid en kijk ik ook verder dan wat in de normen is terug te vinden. De normen zijn leidraden die voor een aantal specifieke berekeningen geen duidelijke richtlijnen of rekenregels bevatten. In deze gevallen moet in de literatuur (handboeken, papers, publicaties) naar de gepaste gegevens worden gezocht.

Programma’s:

PreConSlab.net - berekening van (voorgespannen) welfsels volgens Eurocode 2 en EN1168
BBPhotoload - automatische inladen van foto’s in template voor plaatsbeschrijvingen